Inspekcja Placu Zabaw zajmuje się głównie prowadzeniem okresowych kontroli istniejących placów zabaw –
pochodzących od różnych producentów.

Oceniamy zgodność placów z aktualnymi normami z rodziny
PN-EN 1176:2009, ale przede wszystkim kontrolujemy stan
techniczny i stopień bezpieczeństwa urządzeń dla użytkowników.

Przeglądy placów zabaw prowadzone przez nas mogą być podstawą do zaplanowania stosownych działań mających
na celu przywrócenie lub doprowadzenie placu zabaw do zadowalającego stopnia bezpieczeństwa.

Skorzystanie z usług
Inspekcji Placów Zabaw pomoże Państwu w podjęciu zasadnych decyzji związanych z
administracją placów zabaw. Służymy wszelką radą w tym zakresie.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, a także stosowną polisą ubezpieczeniową, które pozwalają nam na
odpowiedzialne i profesjonalne działanie w tej dziedzinie.

Zajmujemy się również:
-
sporządzaniem ekspertyz lub wycen w celu przedstawienia policji lub towarzystwu ubezpieczeniowemu - w razie
wypadku lub w przypadku dewastacji,
-
konsultacjami i poradnictwem w sprawie zakupu i tworzenia nowych placów zabaw,
-
sporządzaniem specyfikacji przetargowych i odbiorami nowo zainstalowanych placów zabaw,
-
sporządzaniem dokumentacji dla złożenia reklamacji u producentów urządzeń, które często pomimo
zapewnień sprzedawcy, nie spełniają wymogów norm
.

Prowadzimy
przeglądy placów zabaw na terenie województwa Dolnośląskiego i Opolskiego, ale działamy także na
obszarze całej Polski.
Dojazd na przegląd placu zabaw w jednym z dwóch wymienionych województw i w
promieniu 100km od Wrocławia jest bezpłatny.
Strona główna
Kontakt
przeglądy placów zabaw, inspekcja placu zabaw, przegląd placu zabaw, kontrola placów zabaw, inspektor placu zabaw
www.inspekcja.org, www.inspekcjaplacuzabaw.pl, www.przegladyplacowzabaw.pl, www.przegladyplacowzabaw.com.pl
tel. 602 781 713

fax: 77 543 26 02

www.inspekcja.org
biuro@inspekcja.org