Witaj na Zielonym Brzegu.


W zakres naszej działalności wchodzą:

- koncepcje i projekty wykonawcze zieleni przydomowej, publicznej, komercyjnej, komunikacyjnej i
innej zieleni specjalistycznej,

- kompleksowe wykonawstwo terenów zieleni według naszych projektów oraz wizji innych projektantów,

- profesjonalna i regularna pielęgnacja założeń ogrodowych i innej szaty roślinnej, oparta na
atrakcyjnym - abonamentowym systemie płatności,

- inwentaryzacje dendrologiczne, ocena stanu zdrowotnego roślin oraz leczenie drzew,

- oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz inne opracowania związane z ochroną
środowiska w procesie budowlanym (np. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do usunięcia /
przeniesienia drzew z terenów inwestycji budowlanych),

- doradztwo, konsultacje i nadzór w zakresie Architektury Krajobrazu,

-
przeglądy placów zabaw.


  Działamy lokalnie - Brzeg, Wrocław  i okolice...

                                                                                              ...a także na terenie całego kraju.
                                                    
                                                              
Zapraszamy!
Strona główna
Kontakt
przeglądy placów zabaw, inspekcja placu zabaw, przegląd placu zabaw, kontrola placów zabaw, inspektor placu zabaw
www.inspekcja.org, www.inspekcjaplacuzabaw.pl, www.przegladyplacowzabaw.pl, www.przegladyplacowzabaw.com.pl
tel. 602 781 713

fax: 77 543 26 02

www.inspekcja.org
biuro@inspekcja.org